Menüü

Kokkuvõte

2004. aastal tehti konkurentsiseaduses muudatus, mille kohaselt võib turgu valitsev seisund olla mitte ainult ühel, vaid ka mitmel samal kaubaturul tegutseval ettevõtjal. Nüüdsest saavad turgu valitsevat seisundit kuritarvitada ka mitu ettevõtjat, kellest ükski pole iseseisvalt domineeriv. Samuti teisenevad seadusemuudatuse tõttu koondumiste hindamise kriteeriumid.

Seadusemuudatus tekitab aga ka mitmeid küsimusi. Kas ettevõtjate tegevust võib nüüd teatud juhtudel kvalifitseerida nii keelatud kokkuleppe sõlmimiseks kui ka kollektiivse turgu valitseva seisundi kuritarvitamiseks? Kuidas hinnata ja tõendada mitme ettevõtja ühist turujõudu? Kas kollektiivse turgu valitseva seisundi kuritarvitamine tähendab, et mitu ettevõtjat panevad korraga toime tegusid, mida seni on peetud kuritarvitamiseks? Nende küsimustega tegelemine on seda olulisem, et kollektiivse turgu valitseva seisundi mõiste pole tänaseks selgelt piiritletud ka Euroopa Ühenduse konkurentsiõiguses. Artiklis antakse esmalt lühike ülevaade Euroopa Ühenduste kohtute praktikast seoses kollektiivse turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega. Seejärel eritletakse üksikasjalikumalt selle instituudi kolme põhiosist: (1) kollektiivsust, (2) turgu valitsevat seisundit ning (3) kuritarvitamist; analüüsitakse tingimusi, mis soodustavad ettevõtjate vaikivat kokkumängu, ning kuritarvitamise korral rakendatavaid parandusmeetmeid; käsitletakse mõningaid Eestis esinenud juhtumeid, mille puhul oleks kollektiivse domineerivuse tuvastamine võinud kõne alla tulla; samuti osutatakse ohtudele, mis on seotud kollektiivse turgu valitseva seisundi mõiste piiride liigse avardamisega. Artikli viimases osas käsitletakse muutusi, mis selle mõiste kasutamine võib kaasa tuua koondumistele hinnangu andmisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse