Menüü

Varavastane süütegu Interneti keskkonnas: selle piiritlemise probleemid Eesti karistusõiguses. Riigikohtu otsus 3-1-1-83-07

Autor:
Number 2008/5
Lk 333-337

Kokkuvõte

Artiklis kommenteeritakse Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsust asjas 3-1-1-83-07 (21. aprillist 2008).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse