Menüü

Kokkuvõte

Ele Liiv avaldas Juridica 2008/7 artikli „Väljendusvabaduse ja üldiste isikuõiguste konflikt veebipäevikute ja  foorumite näitel.“ Ele Liiv on seisukohal, et Eesti kohtupraktika kohaselt ei välista infoühiskonna teenuse seaduse § 9 meediaväljaande juurde kuuluva foorumi pidaja vastutust mittevaralise kahju eest. Ele Liivi hinnangul on võimalik tõlgendada infoühiskonna teenuse seaduse § 9 kitsendavalt ja Euroopa Liidu direktiivis 2000/31/EÜ sätestatud vastutuse piirang ei kohaldu meediaväljaannete loodud kommenteerimiskeskkondade suhtes. Veelgi enam, E. Liivi arvates võiks samasugusteks keskkondadeks pidada ka teenusepakkujate loodud suhtlusportaale ehk sotsiaalveebe. Ele Liiv leiab, et kui sellistes keskkondades rikutakse teiste isikute õigust aule ja heale nimele või üldisi isikuõigusi, tuleb vaidluse lahendamisel kohaldada võlaõigusseaduse sätteid. Ele Liivi hinnangul ei peaks foorumi lugejatel ehk võimalikel kahjustatud isikutel olema kohustust teavitada foorumipidajat õigusvastastest postitustest.

A. Uritami artiklis vaadeldakse neid E. Liivi väiteid. Sealhulgas analüüsitakse, millised infoühiskonna teenuse seaduse sätted milliseid toiminguid reguleerivad ning kas võlaõigusseaduses sätestatud vastutus asendab, täiendab või piirab infoühiskonna teenuse seaduse regulatsiooni.
 


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse