Menüü

Kokkuvõte

Artiklis kommenteeritakse uue töölepingu seaduse 3. ja 4. jagu, mis reguleerivad töö- ja puhkeaega ning puhkust. Peatutakse tööaja mõistel ja korraldusel, tööaja liikidel, tööaja kestusel, tööaja arvestuse põhimõtetel, ületunnitöö, öötööl ning puhkeaja ja puhkuse mõistel ning liikidel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse