Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "töö- ja puhkeaeg"

Töö- ja puhkeaeg uues töölepingu seaduses
Heino Siigur
2009 4, Lk 224 - 235
...töölepingu seaduse 3. ja 4. jagu, mis reguleerivad töö- ja puhkeaega ning puhkust. Peatutakse tööaja mõistel...... 2.1.6. Valveaeg Omapäraseks vaheastmeks töö- ja puhkeaja vahel on valveaeg. Töötaja ja tööandja...
Majanduslikult sõltuva töötegija õiguslik kaitse
Reelika Haljasmäe
2007 4, Lk 274 - 280
...majanduslikult sõltuvatele töötegijatele. Tegemist on töö- ja äriõiguse vahelisse halli alasse jäävate töötegijatega......ebastandardsete töövormide esilekerkimine on hägustanud töö- ja äriõiguse vahelist piiri, mistõttu ei ole reaalsete...
Tööõiguse praktikast
Helve Toomla
1995 10, Lk 439 - 441
Töö ametiühingute liidu juristina on andnud võimaluse näha meie riigis õiguse teostumist ja sellele kaasa elada nii-öelda rohujuure tasandil. Kuna suurem osa inimesi on vajanud nõustamist tööõiguse küsimustes ...
Alaealine tööõigussuhetes
Heino Siigur
1995 2, Lk 39 - 43
Ka vaieldavaid küsimusi Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 12 kohaselt on alaealisel töösuhetes ja töövaidlustes võrdsed õigused täisealisega, lisaks seaduse, haldusakti ja kollektiivlepinguga ettenähtud soodustused ...
Tööinspektsioon selgitab tööseaduste rakendamist

1995 2, Lk 44 - 45
1. Tööraamatu dublikaadi andmisega viivitamine Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 20 lg.4 p. 1 kohaselt kantakse tööraamatusse töölepingu lõpetamise aluse formuleering viitega seaduse paragrahvile ...
Kellele laieneb töölepingu seadus?
Gaabriel Tavits
1996 4, Lk 154 - 162
...Eriti selgelt on sõltuva töö põhimõte sätestatud töö- ja puhkeaja seaduse §-s 2 (RT I 1994, 2, 12). Sellest......laieneb ja kellele mitte, on TLS §-s 7 loetelu nendest töö- või kutsealadest, millele TLS mitte mingil juhul...
1