Menüü

Kokkuvõte

Artiklis vaadeldakse arvutitarkvara autori(te) õigusi, keskendudes eelkõige arvutiprogrammide varaliste õiguste üldistele põhimõtetele ja üksikutele õigustele. Esmalt käsitletakse IT-loomingu varaliste õiguste üldpõhimõtteid, sh arvutiprogrammi, andmebaasi ja nende lisade mõisteid ning autorilepingu tõlgendamise printsiipe. Seejärel analüüsitakse lähemalt autori varalisi õigusi arvutitarkvarale, peatudes autori õigusel tarkvara kasutada, reprodutseerida (kopeerida), töödelda, luua tuletatud programme ja andmebaase, tarkvara tõlkida, koostada tarkvarasüsteeme (tarkvara kogumikke ja lisasid), tarkvara levitada ning autorite õigusel ühisele loometööle. Käsitletakse ka varaliste õiguste teostamist ja õigust saada tulu. Eraldi vaadeldakse arvutitarkvara varaliste autoriõiguste piiranguid, sh töötlemis- ja kasutusõiguse piiranguid, reprodutseerimisõiguse piirangud, tõlkimisõiguse piirangud ja levitamisõiguse piirangud. Seejärel peatutakse arvutitarkvara autorite lisaõigustel: õigusel lisada autoriõiguste teostamist käsitlevat teavet, autoriõiguste kaitse tehnilisi meetmeid, õigusel arvutiprogrammi füüsiliselt kasutada ja vallata ärilisel eesmärgil. Lõpetuseks käsitletakse riske ja vastutust autoriõiguste rikkumise eest ning tehakse ettepanekuid autoriõiguse seaduse täiendamiseks ja lihtsustamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse