Menüü

Kokkuvõte

Kindlustusleping on kahepoolne: kindlustusvõtja põhikohustuseks on tasuda kindlustusmakseid ja kindlustusandja põhikohustuseks on hüvitada kindlustusriski realiseerumisel tekkinud kahju. Võlaõigusseaduse § 422 lõike 1 kohaselt on kindlustuslepingu iseloomulikuks tunnuseks see, et kindlustusandja võtab enda kanda kindlustusjuhtumi saabumise ohu üksnes seetõttu, et kindlustusvõtja tasub kindlustusandjale kindlustusmakseid.

Kindlustusmakse kui kindlustusvõtja põhikohustusega seondub palju praktilisi küsimusi. Milline on kindlustusmakse tasumise kord? Mis saab, kui kindlustusvõtja ei täida oma põhikohustust kohaselt (hilineb tasumisega, maksab vähem või ei tasu üldse)? Kes tohib kindlustusmakseid koguda? Kuidas ja kes peab edastama seaduses sätestatuid teateid?

Käesolevas artiklis analüüsitakse kindlustusmakse tasumise kohustust kahjukindlustuses ning uuritakse kindlustusmakse mittekohase tasumise õiguslikke tagajärgi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse