Menüü

Kokkuvõte

Selle aasta veebruaris jõustus karistusseadustiku, konkurentsiseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muudatus, millega võeti Eestis kasutusele nn kartellidevastane leebusprogramm. Kuigi seadus otseselt seda terminit ei kasuta, on valdkonnaga tuttavatele isikutele just nii tuntud normide ja protseduuride süsteem, mille eesmärgiks on muuta tõenäolisemaks kriminaalvastutuse kohaldamine konkurentsi kahjustava kokkuleppe, otsuse või kooskõlastatud tegevuse eest.

Kartellidevastast leebusprogrammi on võimalik käsitleda mitmest vaatenurgast. Üks võimalusi on analüüsida õiguspraktikat, teine võrrelda eri riikide ja rahvusvaheliste või üleste organisatsioonide õigust ja dokumente ning kolmas uurida leebusprogrammi majanduslikku või ühiskondlikku mõju. Kuna leebusprogrammi juurutamisest Eestis on möödunud napp poolaasta, on esimese ja kolmanda vaatenurga kasutamine veel etteruttav. Võrdlevat lähenemist on juba kasutatud nii leebusprogrammi ette näinud muudatusseaduse seletuskirjas kui ka mujal. Artikli põhiline lähenemisnurk on siiski eelloetletutest erinev ja mängulisem. Konkurentsikäitumist ja leebusprogrammi toimimisviisi selgitatakse artiklis mängu kaudu ja/või mänguteooria alusel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse