Menüü

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmisest mõistliku menetlusaja tagamise kontekstis. Mõningad olulisemad punktid eelnõus 599 SE

Autor:
Number 2010/8
Lk 557-566

Kokkuvõte

Artikkel tutvustab eelnõuga 599 SE kriminaalmenetluse seadustikus kavandatavaid muudatusi. Kõnealust – kriminaalmenetluse seadustikku läbivalt kohendavat – eelnõu hakkas Justiitsministeerium ette valmistama juba aastail 2007–2008. Selle algne prioriteet oli kohendada kriminaalmenetluse seadustiku tõendamist puudutavat osa nii, et see vastaks enam võistleva kohtumenetluse põhimõtetele ja suurendaks ühtlasi kohtumenetluse tõhusust. Eelnõu teine äärmiselt oluline – ja pakiline – väljakutse on luua Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendites osutatud kriteeriumidele vastavad meetmed, vältimaks ja hüvitamaks mõistliku menetlusaja nõude rikkumisi.

Jättes kõrvale kõnealuse eelnõuga esmaselt seonduva võistleva menetluse ja tõendamisküsimuste temaatika, peatub autor lähemalt menetlusajaga seotud ettepanekutel, mis eelnõus sisalduvad. Teemale lähenetakse kahe ristuva rakursi alt, mis on alates eelnõu väljatöötamisfaasist ärgitanud kõige elavamat diskussiooni. Nendeks on tõhus õiguskaitsevahend ebamõistliku menetlusaja vastu ja kokkuleppemenetluse aluste plastilisemaks muutmine. Artiklis tutvustatakse eelnõu sellekohaseid lahendusi ja põhjendatakse neid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse