Menüü

Kokkuvõte

Avaliku teenistuse seadus kehtib Eestis aastast 1996. Seadust on arvukalt muudetud, ainuüksi möödunud 2009. aastal kokku 13 korda. Suuremaid kontseptuaalseid uuendusi pole aga jõustumisest alates sellesse seadusse tehtud, ehkki on korduvalt proovitud. Hetkel on uue avaliku teenistuse seaduse tervikteksti eelnõu Riigikogu menetluses, see on läbinud 2009. aasta sügisel esimese lugemise.

Käesolevas artiklis antakse esmalt ülevaade põhjustest, miks kehtivat seadust on vaja muuta. Seejuures peatutakse eesmärgil liikuda karjäärisüsteemilt avatud (positsiooni)süsteemile ning praktilistel probleemidel.

Eelnõu eesmärgiks on avatud, kompetentne, efektiivne ja jätkusuutlik avalik teenistus. Artiklis selgitatakse, kuidas on eelnõus seatud eesmärke soovitud saavutada. Lähemalt peatutakse enam kõlapinda saanud muudatustel: ametniku mõistel, kodakondsusnõudel ning sellekohastel regulatsioonimudelitel eri riikides ning palgakorralduse küsimustel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse