Menüü

Kokkuvõte

ÜRO egiidi all tegutsev Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon INTOSAI valis üle maailma 2009. aasta peateemaks kontrolliasutuste sõltumatuse. Teema valikut põhjendati asjaoluga, et kõrgeima kontrolliasutuse sõltumatus on avalike vahendite majanduskontrolli puhul olemusliku tähtsusega. Ei ole välistatud, et teema valikut võis mõjutada ülemaailmne finantskriis ja riikide finantsraskused, mis tõstsid esiplaanile sõltumatu ja objektiivse majanduskontrolli.

INTOSAI on tegelenud kõrgeimate kontrolliasutuste sõltumatuse teemaga alates oma asutamisest 1953. aastal. Kontrolliasutuste sõltumatuse alusprintsiibid pandi kontsentreeritult kirja 1977. aastal vastu võetud Lima deklaratsioonis. Avaliku raha üle majanduskontrolli teostamise Magna Carta’ks kujunenud Lima deklaratsiooni põhjal töötati välja kõrgeimate kontrolliasutuste sõltumatust käsitlev México deklaratsioon. INTOSAI poolt 2007. aastal vastu võetud México deklaratsioonis tuuakse välja kaheksa sõltumatuse tuumpõhimõtet, mida tuleks kõrgeimate kontrolliasutuste puhul järgida. Käesolevas artiklis on peatutud neil põhimõtetel ning kirjeldatud nende täitmist nii Eesti Riigikontrolli kui ka teiste riikide kõrgeimate kontrolliasutuste näitel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse