Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Riigikontroll"

Kõrgeima kontrolliasutuse sõltumatus
Tiina Ojasalu
2010 9, Lk 687 - 698
...põhimõtetel ning kirjeldatud nende täitmist nii Eesti Riigikontrolli kui ka teiste riikide kõrgeimate kontrolliasutuste......neil põhimõtetel ning kirjeldatud nende täitmist nii Eesti Riigikontrolli kui ka teiste riikide kõrgeimate kontrolliasutuste...
Õiguskantsler
Madis Ernits
2003 1, Lk 14 - 17
...poolt võib vastavalt põhiseaduse §-le 133 kontrollida Riigikontroll. Peale selle kontrollib kaudselt õiguskantsleri tegevust...
Isikud tsiviilseadustiku üldosa seaduses
Peeter Kask
1995 3, Lk 87 - 90
...seaduse eelnõu sisaldas sätte, mille kohaselt oli Riigikontrollile antud avalik–õigusliku juriidilise isiku staatus...... 115) aga seda sätet enam ei olnud. Seega kaotas Riigikontroll juriidilise isiku õigusliku seisundi, mis tal oli...
1