Menüü

Tõrjuv kahjuhüvitis Eesti ja Saksa võlaõiguses mittevaralise kahju hüvitamisel ning nende seos karistusliku kahjuhüvitise kontseptsiooniga

Kokkuvõte

Käesolev artikkel vaatleb tõrjuvat kahjuhüvitist Saksa ja Eesti võlaõiguses mittevaralise kahju hüvitamisel ning selle seost karistusliku kahjuhüvitise (punitive damages) kontseptsiooniga. Selleks on kõigepealt lühidalt avatud olulisemate mittevaraliste õiguste spekter põhiseaduse valguses ning isikuõiguse võlaõiguslik mõiste, ilma milleta ei saa minna edasi mittevaralise kahju hüvitiste teema juurde. Teises defineerivas-sissejuhatavas osas on juttu punitive damages’e mõistest, päritolust ning selle rollist Kontinentaal-Euroopa õigusruumis. Seejärel peatub autor tõrjuval kahjuhüvitisel Saksa õiguses, uurides lähemalt ka selle valdkonna kõige olulisemaid Saksa kõrgeima kohtu lahendeid. Lõpuks on vaadeldud õiguslikku ja õiguspraktilist olukorda Eestis isikuõiguste kaitse efektiivsuse seisukohast enne 31. detsembrit 2010 ning pärast seda, kui olid jõustunud võlaõigusseaduse tõrjuvaid kahjuhüvitisi puudutavad muudatused.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse