Menüü

Intensiivse õigusloome perioodil oli meie tähelepanu tervikuna suunatud Lääne poole, et uurida ja leida häid allikaid ning eeskujusid oma uute seaduste jaoks. See oli mõistetav ja põhjendatud, ei ole ju kunagi olnud meie eesmärk oma originaalse Eesti uue õiguse väljamõtlemine. Nüüd, mil suuremahuline õigusloome on minevik ja enam esiplaanil õiguse rakendamise probleemid, on üha olulisem huvi tunda, mis toimub nende naaberriikide õiguses, kellega meil on paratamatult nii majandussidemeid kui ka muid seoseid rohkem kui kaugemal asuvate riikidega. Põhjamaade ja Kontinentaal-Euroopa õigust tunneme paremini, sest neid on õigusloomes allikatena saanud kasutada, küll aga on vähemtuntud see, kuidas on toimunud õiguse areng Lätis, Leedus ja Venemaal. Eriti huvitav on jälgida seaduste arengusuundasid viimati nimetatud riikides ka selle tõttu, et 1990. aastate alguses olime samasuguses olukorras, nõukogudeaegsete seadustega ja soovidega läbi viia õigusreform. Tegime Läti ja Leedu kolleegidega omal ajal mitmeid katseid mõnda seaduseelnõu ühiselt koostada, siiski ei tulnud sellest midagi välja, aega oli vähe, et koostöö korraldamisega tegeleda, keeled on erinevad jms. Nüüd on päris huvitav vaadata, mida nemad teisiti või samamoodi teinud on. Venemaa tsiviilõiguse kohta oleme juba ühe Juridica erinumbri (2009/10) teinud, mis võeti lugejate poolt huviga vastu. Selles Juridicas ei ole aga Venemaa õiguse arengu kohta ülevaateartikleid, vaid avaldatud on kaks artiklit näitamaks, millega Venemaa tsiviilõigusteadlased tegelevad. Venemaa suuremate keskuste, Moskva ja Peterburi kõrval on arvestatavaks tsiviilõigusteaduse keskuseks kujunenud Jaroslavl tänu eelkõige Jevgeni Krašeninnikovi aktiivsusele ja entusiasmile. Tema publikatsioonid annavad tunnistust sellest, et ka Venemaal ei kapselduta pelgalt omamaistesse allikatesse, vaid uuritakse ka Lääne õigust. Tuleb küll tunnistada, et Jevgeni Krašeninnikov on selles osas pigem erandiks ning teerajajaks. Krašeninnikovi eestvedamisel ja toimetamisel ilmub juba pikemat aega süstemaatiliselt Jaroslavi Ülikooli toimetiste eraõiguse seeria, mis on viimastel aastatel olnud ühtlasi tänuväärseks kohaks Tartu Ülikooli tsivilistidele oma artiklite avaldamisel, tutvustamaks Vene lugejale Eesti õigust. Lugejahuvi on olnud märkimisväärne, Jaroslavli toimetised on saanud omapäraseks Eesti õigusteaduse „aknaks“ Venemaal ning võib arvata, et Venemaal on põhjust meie õigust uurida ning eeskujuks võtta. Selle Juridica temaatika on niisiis Läti, Leedu ja Vene õigus, loodan, et leiate kasulikku ja huvitavat lugemist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse