Menüü

Kokkuvõte

Viimasel kümnendil toimunud maailma ja Euroopa lepinguõiguse moderniseerimise ja ühtlustamisega seotud sündmused, samuti asjaolu, et Läti tsiviilseadustik on suurel määral 19. sajandi ja isegi veel varasemate sajandite juriidilise mõtte peegeldus, on loogiline alus laiemaks diskussiooniks tsiviilseadustiku moderniseerimise ja selle võimalike suundade üle. Ühe kõige olulisema Läti lepinguõiguse aktina, milles sisalduv reeglistik on suunatud lepinguõiguse moderniseerimisele ja ühtlustamisele peamiste Euroopa lepinguõiguse mudelseadustega, nagu näiteks Euroopa lepinguõiguse põhimõtted (The Principles of European Contract Law – PECL), UNIDROIT rahvusvaheliste kaubanduslepingute printsiibid (PICC) ja Euroopa lepinguõiguse ühtse tugiraamistiku eelnõu (Draft Common Frame of Reference), tuleb esile tõsta tsiviilseadustiku 2009. aasta 4. juuni muudatusi, mis jõustusid 2009. aasta 1. juulil ja millega tehti mitmeid muudatusi õiguslikus regulatsioonis, muuhulgas seonduvalt lepingu sõlmimisega eemalviibivate lepingupoolte vahel, ülemäärase leppetrahvi vähendamise ja kahju ettenähtavuse õiguslike aspektidega. Artiklis vaadeldakse neid uuendusi Läti lepinguõiguses.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse