Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kõrvalkohustused"

Abstraktse võlatunnistuse põhialused
Arsi Pavelts
2009 5, Lk 276 - 287
Võlatunnistuse temaatika aktuaalsust iseloomustab ühelt poolt võlatunnistust käsitlevate kohtuasjade rohkus ning temaatika keerukus, mille tulemusena on mitmed kohtupraktikas esile kerkinud praktilised ...
Leppetrahv
Anu Sander
2003 10, Lk 684 - 693
Võlausaldaja on huvitatud, et võlgnik täidaks oma kohustuse nõuetekohaselt; ühtlasi soovib ta kindlustada oma huvide rahuldamise juhuks, kui võlgnik rikub kohustust. Ühe võimaliku ning tänapäeva majanduse ...
Kohustuste täitmise tagamine sõltumatu garantiiga
Irene Kull, Ave Hussar
2001 10, Lk 707 - 722
...ja mis kannavad selletõttu ka nimetust lisa- või kõrvalkohustused. Kõrvalkohustused võivad põhikohustuse suhtes olla......mille kehtivuse eelduseks on põhikohustuse kehtivus. Sellised kõrvalkohustused jagavad põhikohustuse saatust. Aktsessoorsuse põhimõtte...
1