Menüü

Kokkuvõte

Igaüks meist omab kujutist. Kujutis on midagi sellist, mille kaudu peegeldame ennast ühiskonnale ja mille kaudu ühiskond tunneb meid ära, eristab. Kujutist puudutav on ka väga oluline ärivaldkond, mille ümber tiirleb ja millest elatub filmindus, fotograafia, reklaamindus, kunst jpt. Seega on kujutise kohta käiv elementaarne ja sellega puutub kokku meist igaüks.

Kuna kujutise kaitse on Eestis suhteliselt võõras ja uudne, vaadeldakse artiklis kujutisõiguse ja selle kaitsega seotut. Peatutakse nii teise isiku kujutise avalikustamisel kujutise omaja nõusolekul kui ka selle erandil – kujutise avalikustamisel nõusolekuta. Lisaks vaadeldakse ka kujutisõiguse rikkumisega põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamise õiguslikku regulatsiooni. Artikli põhirõhk on seatud kujutise avalikustamisele eraõigusliku meediaasutuse poolt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse