Menüü

Kokkuvõte

Tänapäeva üheks põletavamaks küsimuseks on saanud erinevate tsivilisatsioonide kooseksisteerimine üleilmastumise tingimustes, kus võib näha kasvavaid pingeid erinevate väärtuste ja põhikordade vahel. Lääs (läänemaailm) on silmitsi tõsiste probleemidega, sest võitlus võõraste ideedega, kultuurikoodidega on tegelikult võitlus oma identiteedi ja säilimise eest. Kriminaalse käitumise ja vaenutegevuse uued vormid seavad küsimärgi alla varasemad, läänekristlikus tsivilisatsioonis tuntud sõjapidamise ja hälbeliste karjääride kulgemise viisid, mis omakorda pärsib efektiivsete vastumeetmete leidmist. Selles võitluses on vältimatult vajalikud uued meetodid, strateegiad, taktikad ja uued professionaalid, selleks et Lääs suudaks kasutada jätkuvalt oma eeliseid tehnoloogias, teaduses ja nn pehmes jõus.

Käesolevas artiklis uuritakse rahvusvahelist julgeolekusituatsiooni, lähtudes kultuurilis-tsivilisatsioonilisest lähenemisest. Esmalt esitatakse kuritegevuse kultuurilis-tsivilisatsioonilise käsitluse põhiideed. Teiseks analüüsitakse fundamentalistliku terrorismi seotust väärtuste konfliktiga ning tuuakse välja selle kuritegevuse vormi sarnasus neljanda põlvkonna sõjapidamisega. Kolmandaks esitatakse hüpotees, et kuritegevuse kontrolli kolmele perioodile on lisandunud neljas periood, mis erineb põhimõtteliselt varasematest. Kokkuvõttes pakutakse välja uue käitumiskontrolli mudeli raamistik.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse