Menüü

Kokkuvõte

Hiljutised Riigikohtu otsused, mis lahendavad olulisi nõudegarantiidega seotud probleeme, võivad tekitada küsimuse, kas nõudegarantiid saab ikka pidada mitteaktsessoorseks tagatiseks. Ei ole kahtlust, et nõudegarantii eesmärk on olla mitteaktsessoorne tagatisinstrument. Kohtupraktika on muutnud selgemaks nõudegarantii alusel nõude esitamise lubatavuse piirid ning sellega on Eesti praktika astunud sammu lähemale Mandri-Euroopas ja common law riikides välja kujunenud nõudegarantii aluspõhimõtetele. Artikkel käsitleb võrdleva analüüsina küsimust, kuidas on rahvusvahelises praktikas sisustatud nõudegarantiist tulenevate õiguste kuritarvitamise keelu doktriin.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse