Menüü

Kokkuvõte

Käesolevas artiklis uurib autor kollektiivse esindamise organisatsioonide esindusõiguse ulatusega seonduvaid õiguslikke küsimusi Eestis. Artiklis analüüsitakse praktilisi probleeme, mis on esile kerkinud autoriõiguste teostamisel kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt. Põhitähelepanu on pööratud autoriõiguste laiendatud kollektiivse teostamise mudelile, mida on aastaid edukalt kasutatud Põhjamaades. Praegusel hetkel rakendatakse Eestis õiguste laiendatud kollektiivse teostamise mudelit üksnes satelliidi kaudu edastamise õiguse teostamisele. Artiklis otsitakse vastust küsimusele, kas Eestis on vajalik ja võimalik võtta õiguste laiendatud kollektiivse teostamise mudel kasutusele ka teistes valdkondades. Lisaks käsitletakse artiklis kollektiivse esindamise organisatsioonide esindusõigust autoriõiguste omajate õiguste ilmse rikkumise korral.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse