Menüü

Kokkuvõte

Ajal, mil rahvusvahelised kooselud ja abielud on muutunud igapäevaseks nähtuseks, on rahvusvahelise kogukonna jaoks aina kasvavaks probleemiks rahvusvahelised vanematepoolsed lapseröövid. Ka Eesti meedias on viimasel ajal palju kajastust leidnud juhtum, kus Itaalias elanud ema tuli isa nõusolekuta lapsega Eestisse ning Eesti kohtud ja otsustasid lapse Itaaliasse tagastada.

Käesolev artikkel uurib Eesti kohtute praktikat lapseröövi konventsiooni tõlgendamisel. Kuivõrd artikkel käsitleb üsna spetsiifilist valdkonda ning viidatud teemal peaaegu puudub eestikeelne õiguskirjandus, annab artikli esimene peatükk lühiülevaate eriregulatsioonist. Autor käsitleb kõiki 2012. aasta aprillikuuks Eesti kohtutes lapse tagastamise menetluse raames tehtud kohtulahendeid. Lisaks analüüsib autor ka Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu olulisemaid lahendeid ning põgusalt lapseröövi juhtumite statistikat.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse