Menüü

Kokkuvõte

Ladina keel ei pruugi 21. sajandil enam olla aktiivseks õigusteaduse keeleks, kuid sellest hoolimata on tegemist keelega, millest pärineval terminoloogial on ka tänapäeva Euroopa õigusruumis oluline roll.

Artiklis vaadeldakse ladinakeelsete terminite kasutamist Eesti karistusõiguse praktikas – seda nii Riigikohtu kui ka ringkonnakohtute kriminaalkolleegiumide kuriteo- ning väärteoasjade kohtulahendite põhjal. Vaatluse alla on võetud Riigikohtu kriminaalkolleegiumi lahendid aastatest 2005–2011 ning Tallinna ja Tartu ringkonnakohtute kriminaalkolleegiumide lahendid aastatest 2009–2011. Autor annab statistilise ülevaate ladina terminite esinemisest vaadeldavates kohtulahendites, toob ära kõige enam esinenud ladina terminid ja mõningad huvitavamad faktid, mis selgusid nende kasutuse lähemal analüüsimisel. Lisaks peatub autor terminoloogilisel ühisosal Riigikohtu ja ringkonnakohtute lahendites, terminite kasutajatel ja terminoloogilistel probleemidel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse