Menüü

Kokkuvõte

Esimese tugeva kohtuliku registri – kinnistusraamatu – loomisest Eestis on möödunud ca 20 aastat. Sellele on lisandunud aja jooksul äriregister ja teisedki registrid, nagu näiteks mittetulundusühingute ja sihtasutuste register ning kommertspandiregister. 20 aastat on piisavalt pikk aeg, et teha väike tagasivaade kohtulike registrite loomise põhjustele ja toimimisele ning eelkõige hinnata, kas või mida oleks nende registrite toimimise korralduses vaja muuta. Artikli ajendiks on olnud eelkõige viimaste aastate korduvad eelnõud muuta oluliselt kohtulike registrite pidamise korraldust ja põhimõtteid. Käesolevas artiklis ei analüüsita siiski esitatud eelnõude konkreetseid sätteid, vaid arutletakse nii praegu kui ka varem esitatud argumentide üle registripidamise korralduse muutmise vajalikkuse ja selle võimalike tagajärgede kohta ning arutletakse üldisemalt registripidamise tulevikust. Artiklis ei puudutata mitte niivõrd kinnistusraamatu või äriregistri (või ka teiste registrite) kannete tegemise spetsiifilisi küsimusi, vaid registripidamise üldist korraldust ja selle garantiisid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse