Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kinnistusraamat"

Asjaõiguse areng
Anneli Alekand
2017 8, Lk 547 - 551
...otsustatud jätta sellele, kes juba on ainuomanikuna kinnistusraamatusse kantud, on asi endiselt ühisvara, kuni registrisse......on otsustatud jätta sellele, kes juba on ainuomanikuna kinnistusraamatusse kantud, on asi endiselt ühisvara, kuni registrisse...
Isikliku kasutusõigusega seotud probleeme
Rein Tiivel
2012 1, Lk 31 - 41
...hinnangul ei ole see õiguskindlusele kasuks tulnud ja kinnistusraamatusse jõudnud ka lubamatud kanded. Artiklis esitatud......asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, kinnistusraamatuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse...
Laenu tagamisest munitsipaalmaaga ehk kuidagi ikka saab
Rein Tiivel
2006 8, Lk 551 - 557
...ka seda, milliseid võlaõiguslikke kokkuleppeid saab kinnistusraamatusse kantava eelmärkega tagada ja milline on eelmärke......hoonestus­õigus lõpeb hoonestusõiguse kande kustutamisega kinnistusraamatust; –    linnal on õigus nõuda hoonestusõiguse...
Hüpoteegi aktsessoorsusest ja muustki hüpoteegiga seonduvast
Rein Tiivel
2006 1, Lk 42 - 53
...tekkeaktsessoorne kohtulik hüpoteek (AÕS § 363 lg 1), samuti kinnistusraamatusse mittekantav seadusjärgne hüpoteek (AÕS § 334 lg......tõestatud asjaõiguskokkulepet ja hüpoteegi­kande tegemist kinnistusraamatusse (AÕS § 641). Suuruse aktsessoorsuse all mõistetakse...
Kinnistamine kohtulahendi alusel
Rein Tiivel
2005 3, Lk 209 - 217
...kinnistamismenetlus on kohtumenetlus või pigem haldusmenetlus; kas kinnistusraamatu seadus on konstitutsiooniline seadus; millises vahekorras......millises vahekorras on tsiviilkohtumenetluse seadustik, kinnistusraamatu seadus ja asjaõigusseadus; millal jõustub kohtumäärus...
Kinnistusraamat
Anre Zeno
1993 4, Lk 74 - 78
...piiratud kinnisasjaõiguste jaoks on määrav eelkõige kinnistusraamat. See on põhjustatud sellest, et AS-i tugeva kinnistusraamatu......on põhjustatud sellest, et AS-i tugeva kinnistusraamatu tõttu toimub reeglina kogu kinnisvara käive (asjaõiguste...
Tugeva kinnistusraamatu nõrgad küljed
Priidu Pärna
1999 3, Lk 130 - 133
... Taasiseseisvunud Eestis on kinnistusraamatuid peetud juba üle viie aasta. Registritesse on selle......Asjaõigusseadus (AÕS; RT I 1993, 39, 590; 1998, 12, 152) ja kinnistusraamatuseadus (KRS; RT I 1993, 65, 922; 1996, 51, 967) valmisid...
1