Menüü

Kokkuvõte

Eesti riigihankeõiguse juured ei ole mitte 1990. aastate alguses, vaid sarnaselt teiste õigusharudega juba Eesti esimeses iseseisvusajas. Kuigi tänapäeva ja Eesti esimese oma riigihangete seaduse vahele jääb ajaliselt pea 80 aastat, ei ole võimalik öelda, et riigihankeõiguse sisu oleks selle aja jooksul drastiliselt muutunud. Artiklis antakse ülevaade 1934. aasta riigihangete seadusest, tõmmates paralleele Eesti kehtiva õigusega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse