Menüü

Kokkuvõte

29. oktoober 1940 – 11. juuni 2014

Lahkunud on Kieli ülikooli ja Hamburgi Buccerius Law School’i karistusõiguse professor dr. iur. Erich Samson. Hamburgis sündinud, Berliinis ja Hessenis üles kasvanud noormees õppis õigusteadust Göttingenis, Marburgis ja Bonnis. Viimases kaitses ta ka 1967. aastal oma doktoriväitekirja dokumendi mõistest karistusõiguses; ta habiliteerus 1971. aastal tööga hüpoteetilistest karistusõiguslikest kausaalahelatest, misjärel kutsuti karistusõiguse professoriks Kieli ülikooli. Hoolimata ahvatlevatest pakkumistest Frankfurti, Bielefeldi, Salzburgi ja Müncheni ülikoolidest jäi ta kindlaks Kielile, kuni asus 2002. aastal tööle Hamburgi Buccerius Law School’i, kus töötas kuni surmani.

Professor Erich Samson oli Saksamaa ja küllap kogu Euroopa väljapaistvamaid majanduskaristusõiguse asjatundjaid; üliõpilased tundsid professorit hiilgava lektorina.

Erich Samsoni kõrge erialaline kvalifikatsioon ja lektorimeisterlikkus olid ühed olulisemad põhjused, miks Eesti Justiitsministeerium otsustas kutsuda ta 1997. aastal nõustama Eesti uue karistusseadustiku väljatöötamist ning seejärel juhtima kohtunike ja prokuröride karistusõiguslikku koolitust twinning-programmi raames.

Professori artiklid ja intervjuud Eesti ajakirjanduses lõid soodsa pinnase karistusõiguse reformi õnnestumisele ja selle vastuvõtmisele nii Eesti juristkonnas kui ka üldsuses. Oma karismaatilise isiksuse ja suurte erialaste teadmistega võitis professor koolituses osalejate südamed ning lõi soodsa õhkkonna mitte lihtsalt uue karistusõiguse mõistmiseks, vaid ka heakskiitmiseks.

Tänu Erich Samsoni nõuannetele on karistusseadustiku üldosa osutunud stabiilseks ning end praktikas õigustanud, võimaldades samas piiriülest diskussiooni ning Eesti karistusõiguslaste aktiivset teaduslikku koostööd välismaa kolleegidega. Professor E. Samsoni kirjutatud õpikud „Kriminaalõiguse üldosa“ (2001) ja „Kriminaalõiguse eriosa“ (2005) aitasid oluliselt kaasa koolituse edule ning on praeguseni hinnatud käsiraamatud nii praktikute kui ka üliõpilaste seas. Professor Samsoni juhtimisel koostatud „Karistusseadustiku üldosa eelnõu. Lähtealused ja põhjendus“ (1999) oli esimene terviklik süstemaatiline käsitlus Eesti uue karistusseadustiku eelnõust ning see sai karistusseadustiku kommenteeritud väljaannete (2002, 2004 ja 2009) eeskujuks.

Teenete eest Eesti karistusõiguse edendamisel autasustas 2010. aastal Vabariigi President Erich Samsonit Maarjamaa Risti teenetemärgiga, Justiitsministeeriumilt pärineb auaadress.

Mälestame lahkunud kolleegi ja tunneme kaasa omastele. Erich Samson jääb meie mälestustesse väljapaistva õigusteadlase, asjaliku ja lahke koostööpartneri ning Eestimaa sõbrana.

 

Eesti juristide nimel

Tartu Ülikooli õigusteaduskond


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse