Menüü

Kokkuvõte

Prokuratuuriseaduse § 11 lõike 2 järgi esitab riigi peaprokurör iga aasta Riigikogu kevadistungjärgul Riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaate seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta eelmisel kalendriaastal. Kuigi seadus annab ülevaate sisu suhtes ulatusliku valikuruumi, siis Riigikogu põhiseaduskomisjoni rollist tulenevalt on senised ülevaated keskendunud peamiselt kriminaalmenetluse põhiseaduslikele aspektidele, eelkõige isikute põhiõiguste piiramisele.

Tegemist on neljanda niisuguse ülevaatega, mille lisaeesmärgiks oli seekord anda tagasivaade ka viimasele kümnele aastale Eesti kriminaalmenetluses.

Artikli näol on tegemist Juridica jaoks kohandatud ja lühendatud ettekandega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse