Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Prokuratuur"

Riigi peaprokuröri valik ja ametikohale esitatavad nõuded
Tristan Ploom
2022 5, Lk 368 - 373
...ee/1608384422/uno-lohmus-on-sobiv-aeg-arutleda-presidendi­valimiste-reeglite-ule. *2 Prokuratuuriseadus. – RT I 1998, 41, 625; RT I, 02.06.2020, 8......personalipoliitika ja -probleemide kohta (M. Aak. Prokuratuuri kui tööandja atraktiivsuse tõstmine. Magistritöö...
Quo vadis, kriminaalmenetlus?
Uno Lõhmus
2020 3, Lk 198 - 209
... Allikas: Justiitsministeerium Tabel 2. Prokuratuuri statistika 2017. ja 2018. a kriminaalmenetlusotsuste...... 10 231 10 114 Allikas: Prokuratuuri 2018. a aastaraamat *25 Kriminaalmenetluse seadustik...
Milleks meile prokurörid?
Lavly Perling
2019 6, Lk 428 - 434
...eri paikades on prokuröride rollid väga varieeruvad. Prokuratuurid võivad olla kohtusüsteemi osad, põhiseaduslikud......paikades on prokuröri roll olnud väga varieeruv. Prokuratuur võib olla kohtusüsteemi osa, põhiseaduslik institutsioon...
Prokuröride eetikakoodeks
Steven-Hristo Evestus
2014 2, Lk 157 - 159
23. detsembril 2003 hakkas kehtima prokuröride ametieetikale ja käitumisele kehtivaid eetilisi standardeid sisustanud eetikakoodeks. Eetikakoodeksi värskendatud versiooni võttis prokuröride üldkogu vastu ...
Euroopa Prokuratuuri probleemid ja perspektiivid
Laura Vaik
2011 8, Lk 572 - 579
...Idee luua Euroopa Prokuratuur sai esmase tõuke 1995. aastal, mil Euroopa Komisjon......majandushuvide vastaste kuritegude vastu võitlemiseks Euroopa Prokuratuur. 2000. aastal toimunud Nizza valitsustevahelisel...
Ikka prokuratuurist mõeldes
Eerik Kergandberg
1993 1, Lk 4 - 5
...kunagi: 25. veebruaril 1993.a. võttis Riigikogu vastu Prokuratuuri seaduse. Meie tulevase prokuratuuri kavandamine......kunagi: 25. veebruaril 1993.a. võttis Riigikogu vastu Prokuratuuri seaduse. Meie tulevase prokuratuuri kavandamine...
Prokuratuuri suhetest ajakirjandusega
Feliks Luiksaar
1996 7, Lk 332 - 335
... 1. Prokuratuuri ja ajakirjanduse suhete formeerumise alused Sõltuvalt......otseselt või kaudselt ka erinevad õigusaktid. 1. Prokuratuuri ja ajakirjanduse suhete formeerumise alused Sõltuvalt...
1  2  järgmine lehekülg»