Menüü

Kokkuvõte

Kas paljuräägitud infoühiskond on lihtsalt nimi või uus loomus? Ühe uuema sotsioloogilise määratluse järgi on ühiskond normide ja väärtuste alussüsteem, millest inimesed oma tegevuses juhinduvad. Järelikult, küsides infoühiskonna järele, peame vaatama, kuivõrd informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia on muutnud normide ja väärtuste alussüsteemi võrreldes seniste ühiskondadega. Ehk kui infoühiskond on uus loomus, peab selles võrreldes senise normide ja väärtuste alussüsteemiga olema tekkinud midagi põhjalikult uut: kas uued normid ja väärtused või koguni ühiskonna käsitamise uus paradigma. Autor vaatleb, kas see on nii. Seejuures senistele kriteeriumitele lisaks pakub autor välja veel ühe kriteeriumi infoühiskonna kui uue ühiskonnatüübi, uue sotsiaalse olemuse määratlemiseks. Üldise teesina on see kriteerium järgmine: mistahes ühiskond on põhialustes muutunud siis, kui selles on tekkinud uued vajadused ehk uued kahju vältimise normtasemed.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse