Menüü

Kokkuvõte

Kannatanul on kriminaalmenetluses tähtis roll, mis väljendub eri moel. Esiteks on kannatanul oluline rolli tõendamiseseme asjaolude väljaselgitamisel, mis ei erine oma menetlusõiguslikult iseloomult tunnistaja seisundist. Kuid lisaks sellele on kannatanule antud spetsiifilised menetlust kujundavad õigused. Eelduslikult peaksid sellised õigused tulenema ühtsest lähtekohast ning arusaamast selle kohta, kas ja milliseid kannatanu õigusi kriminaalmenetluses kaitstakse.

Mõistmaks kannatanu seisundit kriminaalmenetluses, arutlevad autorid esmalt, kas ning millisele (põhi)õigusele on võimalik taandada kannatanu õigus nõuda teda kuriteoga kahjustanud isiku suhtes kriminaalmenetluse toimetamist või sellise isiku karistamist. Seejärel käsitletakse kannatanu kriminaalmenetlusliku seisundiga seotud küsimusi. Peatutakse kannatanu mõistel ning selle laienemisel Riigikohtu praktikas, kannatanu mõistel Riigikogu menetluses olevas seaduseelnõus, samuti kannatanu õigusjärgluse, teovõime ja esindamine küsimustel. Eraldi leiab käsitlemist küsimus, keda käsitleda kannatanuna süüdistuskohustusmenetluses.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse