Menüü

Kokkuvõte

Üldine kurjategija kinnipidamise õigus on õiguskorra poolt igaühele tagatud õigus, mille tekkimise kriteeriumid ja kasutamise piirid saab tuletada kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 217 lõikest 4. Selle sätte kohaselt võib igaüks toimetada kuriteo toimepanemisel või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku politseisse kahtlustatavana kinnipidamiseks. Tegemist on olemuslikult erandliku kriminaalmenetlusõiguse instituudiga, mis annab igale inimesele võimaluse kriminaalmenetluse alustamises või tagamises jõuliselt kaasa lüüa. Seejuures kaasneb kinnipidamisõiguse teostamisega olemuslikult alati teise isiku vabaduse piiramine. Seepärast on igamehe kinnipidamisõigusel ka materiaalõiguslik iseloom: menetlusõigusliku asjaoluna välistab KrMS § 217 lõige 4 kinnipidamisakti käigus õigusrikkuja suhtes toime pandud koosseisupäraste tegude õigusvastasuse.

Käesolevas artiklis käsitletakse kinnipidamisõigusega ja selle tekkimise kriteeriumitega seotud probleeme. Autor selgitab, kuna tekib kinnipidamisõigus, kes on selle õigustatud subjektid ning millised on kinnipidamise formaalsed nõuded ja subjektiivsed tingimused.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse