Menüü

Kokkuvõte

Artikkel puudutab peamise küsimusena seda, kuidas tuleks Eesti kohtutes määrata registreeritud väärtpaberitele kohalduvat õigust. Esmalt antakse artiklis ülevaade sellest, millised õigusaktid reguleerivad registreeritud väärtpaberitele kohalduva õiguse määramist Eestis ning milline on nende õigusaktide omavaheline vahekord. Seejärel käsitletakse registreeritud väärtpaberitele kohalduva õiguse määramist rahvusvahelise eraõiguse seaduse alusel: selgitatakse registreeritud väärpaberi mõistet, tuuakse välja ühendavad seosed kohalduva õiguse määramisel, analüüsitakse kohalduva õiguse ulatust ning käsitletakse renvoi kui rahvusvahelise eraõiguse peamise tehnika rolli registreeritud väärtpaberitele kohalduva õiguse määramisel. Artikli viimases peatükis antakse lugejale ülevaade registreeritud väärtpaberitele kohalduva õiguse määramisest välisriikidega sõlmitud õigusabilepingute alusel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse