Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "väärtpaberiturg"

Väärtpaberitele kohalduv õigus – selge ühendav seos
Gerd Laub
2015 5, Lk 339 - 350
...omakorda vähendada investeerimistegevust ja seeläbi ka väärtpaberiturgude likviidsust. Ülal esitatud näite puhul, kui lisada......õiguskindluse tagamise printsiipi. Eestis, kus väärtpaberiturg on väike ning EVK süsteem toimib otsesena, on seda...
Börsiväliste tuletisinstrumentide määrus
Diana Leoste
2014 9, Lk 659 - 668
2007.–2008. aasta globaalne finantskriis tõi selgelt nähtavale finantssüsteemis peituvad nõrkused ja riskid. Need avaldusid eelkõige ebapiisavas riskijuhtimises, ülikeerukate finantstoodete kasutamises ...
Õigused tagatise esemetena
Sander Kärson
2009 5, Lk 288 - 300
Artiklis analüüsitakse mõningaid õiguste tagatisena kasutamisel kerkivaid õiguslikke küsimusi Eesti õiguses ning käsitletakse põgusalt ka sarnaste küsimuste regulatsiooni Saksa õiguses. Autor keskendub ...
Uus prospektidirektiiv ja selle rakendamine Eesti õiguses
Monika Koolmeister
2006 2, Lk 115 - 126
...mitte ainult konkreetset üksikinvestorit, vaid ka väärtpaberiturgu tervikuna, aidates veenda turuosalisi, et kogu avalikustatud......Euroopa Ühendus vastu direktiivi, mis reguleerib teatud väärtpaberiturgu puudutava küsimuse põhialuseid (käesoleval juhul prospektidirektiiv...
1