Menüü

Kokkuvõte

Internetil ja sotsiaalmeedial on meie igapäevaelus oluline roll, kuid lisaks võimalustele teeb sotsiaalmeedia lihtsaks ka isikuõiguste rikkumise, sh laimavate väidetega. Tavapäraselt on termini „meedia“ all mõistetud eelkõige trükimeediat ja televisiooni ehk traditsioonilist meediat või ka nn vana meediat (ingl traditional media, old media). Tehnoloogia arenguga võeti aga kasutusele uue meedia (ingl new media) mõiste, mis on vahetult seotud Internetiga. Käesolev artikkel on kirjutatud uue meedia keskkonnast Facebook lähtudes.

Uut meediat ja peaasjalikult sotsiaalmeediat kasutades saab sisuliselt igaüks soovi korral oma arvamust avaldada ning oma või teiste arvamust ka sadade tuhandetega jagada. Informatsioon liigub üle maailma kiiremini kui kunagi varem. Interneti-kasutajate aktiivsus on hoomamatu. Küll aga on au teotavate väidete eest kaitsvad õiguskaitsevahendid võlaõigusseaduses ja lõviosa seda tõlgendavast kohtupraktikast välja töötatud just traditsioonilist meediat silmas pidades. Käesolevas artiklis tuuakse välja erisused, millega tuleb arvestada võlaõiguslike õiguskaitsevahendite kohaldamisel sotsiaalvõrgustiku au teotamise vaidlustes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse