Menüü

Mis ühendab 1998. ja 2017. aasta septembrikuud? Loomulikult oli toona ja on ka nüüd teadmistekuu. Mis on teadmistekuul parim õigusprobleemidele ja valdkonnas aktuaalsetele õiguslikele küsimustele vastuseid otsiv ajakiri? Juridica. Teame kõik, et Eesti õigusmaastikul on viimase 25 aasta üks olulisem perioodiline sündmus Juridica ilmumine, kuid see, et 19 aastat on möödunud eelmisest Juridica numbrist, mis oli pühendatud ainult maksudele, on lugejaskonna enamikule ilmselt uudis.

Toonase numbri toimetajaveerus kirjutas Katrin Prükk: „Arvan, et see pole viimane kord, kui Juridica maksude teema üles võtab.“ Katrin ei eksinud ja aastate jooksul on maksuteemad leidnud Juridicas ikka kajastust, kuid ainult maksudele pühendatud erinumbrit pole hiljem olnud, rääkimata maksuhalduri erinumbrist. Arvestades viimase kümnendi digitaliseerunud ja avatumaks muutunud maailma, riikide konkurentsi ja maksuhalduri muutunud funktsioone avatuse suunas, viskan õhku palli: arvan, et järgmist ainult maksudele pühendatud Juridica numbrit näeme juba vähem kui viie aasta jooksul.

Miks? Oleme vitaalsed vaid siis, kui väljume igapäevasest rutiinist, võtame vastu väljakutseid ning küsime endalt tegevuste kohta „Miks?“. Mugavustsoon tekitab turvatunde, millega kaasneb hiilivalt hääbuv stabiilsus, kus lõpuks puudub areng ja rahulolu.

Väikese riigina oleme mõistnud oma positsiooni, kus mugavustsoonis olles ja ainult stabiilsusele lootes jääme arengus toppama ning leiame end silmitsi väljarände ja negatiivse iibega. Viimasega kaasneb tööealise elanikkonna vananemine ja sellest tulenev maksubaasi vähenemine. Naiivne oleks loota, et mugavustsoonis tekib uus Skype või siia kolib Apple või saabub tagastamatu „välisabina“ kümnetes tuhandetes võõrtööjõudu, kes panustaks põlisrahva haridusse ja kindlustaks meile jätkusuutliku meditsiini.

Me saame aru, mis positsioonis oleme, ja mõtleme ennast epohhi luues suuremaks, e suuremaks. Peame ka mõistma, et teised riigid liiguvad teel, mida loome, seega peame riigisiseselt tagama jätkusuutliku arengu nii meie enda residentidele kui ka uuele tundmatule ja kohati ka hirmutavale e-residentsusele. Maksu- ja Tolliameti aastate 2017–2020 strateegias on väga hästi ja selgelt kirjas muutuva maailma tajumine ning selleks kõigile võrdsete mängureeglite tagamine, et aidata, toetada ja julgustada ettevõtjaid. Järgnevad aastad saavad olema murrangulised ning põnevusega osaleme protsessis ja toetame õigusloomet, tagamaks edukat e-suurenemist.

Ajas ja ruumis muutuvad hoiakud ning arusaamad meid ümbritsevast, järelikult pidevas muutumises on ka õigusloome ning jadana kaasnevad normide tõlgendamised. Seega kindlasti järgmise viisaastaku maksude erinumbris kohtame uusi ja veel ennustamatuid teemasid globaliseeruva e-maailma maksukontekstis.

Tänan Maksu- ja Tolliameti kollektiivi, kes panustasid käesoleva numbri kokkupanemisse ja toovad meieni põnevaid ja aktuaalseid teemasid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse