Menüü

Kokkuvõte

Kindlustusandja kohustus maksta kindlustusjuhtumi toimumisel kindlustushüvitist ei ole absoluutne ja teatavatel juhtudel vabaneb kindlustusandja osaliselt või täielikult täitmiskohustusest. Sellisteks juhtumiteks võivad olla näiteks olukorrad, kus kindlustusvõtja ei ole kohaselt tasunud kindlustusmakset, kindlustusvõtja on rikkunud lepingueelset teavitamiskohustust, kindlustusrisk suureneb või kindlustusvõtja rikub ohutusnõudeid (ohutusmeetmeid). Üheks selliseks juhtumiks on ka olukord, kus kindlustusvõtja on rikkunud kindlustusjuhtumi järgseid kohustusi. Artiklis analüüsitakse, millised on kindlustusvõtja kindlustusjuhtumi järgsed kohustused. Autorid piiravad analüüsi kahjukindlustuse ühe osaga – varakindlustusega (asja kindlustus) –, kuivõrd just varakindlustus on inimesi enim igapäevaselt mõjutav.

Mistahes rikkumise puhul, mis on toimunud pärast kindlustusjuhtumit, tuleb silmas pidada võlaõigusseaduse § 452 lõike 2 punkte 3 ja 4, millega on piiratud kindlustusandja õigust tugineda kindlustusvõtja kohustuste rikkumisele. Artiklis selgitatakse, mida ja kuidas saab kindlustusandja nõuda või eeldada kindlustusvõtjalt, kui on toimunud kindlustusjuhtum, samuti milline on õiguslik tagajärg olukorras, kus kindlustusvõtja kindlustusjuhtumi järgsed kohustusi rikub.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse