Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kindlustusleping"

Kindlustatud asja võõrandamine
Eero Johannes
2018 7, Lk 475 - 477
... lähevad asja omandajale üle kõik kindlustusvõtja kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused. Tegemist on seadusest......lähevad asja omandajale üle kõik kindlustusvõtja kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused. Kuidas seda...
Ohutusnõuded kahjukindlustuses
Olavi-Jüri Luik
2016 10, Lk 727 - 735
...kindlustusriski suurenemisele üldiselt). Samas näiteks Soome kindlustuslepingu seaduses ja Principles of European Insurance Contract......suurenemisele üldiselt *7 ). Samas näiteks Soome kindlustuslepingu seaduses *8 ja PEICL *9 -s on ohutusnõuded eraldi...
1