Menüü

Kokkuvõte

Tsiviilkohtumenetluse peamine eesmärk on kohtu ette toodud eraõigusliku vaidluse lahendamine. Selle tulemusena tehtav sisuline kohtulahend on hagimenetluses otsus ja hagita asjas määrus. Lahendus avaldub kohtu seisukohas vaidluse eseme kohta ja kohtulikus käsutuses, mis võetakse kokku menetlust lõpetava sisulise kohtulahendi resolutsioonis. Lisaks lõpplahendile teeb kohus menetluse juhtimisel kirjalikke ja suulisi määrusi, mis kõik sisaldavad kohtu otsustust menetlusosalise taotluse kohta või menetluslikku korraldust. Neid võib nimetada menetluslikeks määrusteks. Kirjeldatud otsustused ja korraldused moodustavad menetlusliku määruse resolutsiooni.

Mida ja kuidas kirjutada tsiviilasja kohtulahendi resolutsiooni, et see täidaks oma ülesannet – lahendada kohtuasi või menetluslik olukord arusaadavalt ja täidetavalt? Artiklis koondatakse mõtteid ja soovitusi, mis võivad osutuda kasulikuks tsiviilasja lahendamisel ja korraldamisel koostatava kohtulahendi resolutsiooni sõnastamisel. Eelkõige analüüsitakse artiklis resolutsiooni sõnastamise üldisi aspekte: kuidas viidata isikutele, esemetele, dokumentidele ja märkida kuupäevi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse