Menüü

Kokkuvõte

Tartu rahulepingu rolli küsimus on seoses Eesti Vabariigi ja Venemaa vahelise piiri määramisega jätkuvalt aktuaalne ning läbirääkimised selle üle endiselt tupikus. Ikka ja jälle kuuleme väiteid, et piiriläbirääkimisi pidada ei saagi, sest meie põhiseaduse § 122 seda ei luba.

Kuidas on asi tegelikult? Kuidas tekkis viide Tartu rahulepingule põhiseadusesse ja milliseid rännakuid tegi see põhiseaduse eelnõu eri variantides? Millal, kuidas ja missuguse ainuvõimaliku tõlgendusega valmis § 122 Põhiseaduse Assamblees? Milliseid poolt- ja vastuväiteid esitasid Tartu rahulepingu põhiseaduses nimetamise kohta Põhiseaduse Assamblee liikmed A. Tarand, J. Adams, K. Kama, T. Kork, V. Saatpalu, V. Rumessen, P. Kask, J. K. Talve, H. Runnel jt? Mida väitis eksperdi rollis olnud R. Lang? Milliseid ettepanekuid tehti nimetatud paragrahvi kohta assambleele pärast põhiseaduse eelnõu vahevariandi avaldamist?

Vastuste leidmiseks on autor sirvinud assambleest säilinud stenogramme, põhiseaduse eelnõu eri kuupäevadega dateeritud variante, ekspertide arvamusi jm dokumente.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse