Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "välissuhted ja välislepingud"

Tartu rahu (eksi)rännakud meie põhiseaduses
Ülle Aaskivi
2020 9, Lk 710 - 717
...piiriküsimus viidud põhiseaduse IX peatükki „Välissuhted ja välislepingud“. Paragrahv 116 on sõnastatud järgmiselt: „Eesti......täpsustus § 116 [teises] lõikes, kuhu on lisatud, et välislepingud, millega muudetakse riigipiire, ratifitseeritakse...
Euroopa põhiseaduse leping: kas põhiseadus või välisleping?
Anneli Albi
2005 1, Lk 3 - 12
...on alljärgnevad. Alustada tuleks asjaolust, et välislepingud sõlmitakse traditsiooniliselt kitsa valdkonna reguleerimiseks......sõlmitakse traditsiooniliselt kitsa valdkonna reguleerimiseks. Reeglina on välislepingud suunatud riikidele, mitte üksikisikutele. Euroopa...
Interneti õiguslik reguleerimine
Silja Luide
2003 9, Lk 653 - 658
Igasugune õiguslik regulatsioon peab vastama küsimusele, milliseid väärtusi kaitsta. Interneti regulatsiooniga seoses võib esile tuua mitmeid väärtusi nagu alaealiste kaitsmine ebaseadusliku materjali ...
Eesti põhiseaduse ja Euroopa õiguse kooselu
Julia Laffranque
2003 3, Lk 180 - 190
...Euroopa Liiduga, mis kuni liitumiseni on kindlasti välissuhted, peaksid meie õiguslikus raamistikus leidma detailsema......assotsiatsiooninõukogu otsused Vabariigi Valitsuse poolt sõlmitavad välislepingud. Eesti põhiseaduse § 123 kohaselt on välislepingute...
Kaspia meri ja rahvusvaheline õigus
Henn-Jüri Uibopuu
1995 6, Lk 256 - 260
Kaspia mere õiguslikku režiimi reguleerisid kuni Nõukogude Liidu (edaspidi NL) lagunemiseni kaks NL ja Iraani vahel sõlmitud lepingut aastatest 1921*1 ja 1940*2. NL lagunemine 1991. aasta detsembris ...
EIÕK staatus Eesti õigussüsteemis
Rait Maruste
1996 9, Lk 474 - 478
...reguleerib seda põhiseaduse § 121, mis annab 5 alust, mil välislepingud ratifitseerib või denonsseerib parlament (Riigikogu......põhiseaduslikkuse järelevalve skeemi. Selle kohaselt välislepingud ratifitseerib ja denonsseerib Riigikogu ning põhiseaduslikkuse...
1  2  järgmine lehekülg»