Menüü

Kokkuvõte

Matthias Klatti ja Moritz Meisteri artikkel käsitleb moodsa üleilmastuva konstitutsiooniõiguse diskursuse üht silmapaistvamat ja enim diskuteeritavat elementi – proportsionaalsuse põhimõtet. Arvestades muret tekitavat pinevussuhet ühelt poolt proportsionaalsuse põhimõtte võidukäigu ning teiselt poolt selle kriitika arvukuse ja teravuse vahel, pakub artikkel proportsionaalsuse põhikriitika lühianalüüsi eesmärgiga näidata, et põhilised vastuväited ei veena. Tuginedes Robert Alexy valitsevale printsiibiteooriale selgitab artikkel tänapäevast proportsionaalsuse ja kaalumise teooriat ning teeb mitu ettepanekut selle edasiarendamiseks.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse