Menüü

Kokkuvõte

Tehisintellekti loodud leiutised – s.t leiutised, mille puhul on tehnilise probleemi ja lahenduse tuvastanud tehisintellekt inimese sekkumiseta – on justkui patenditavad, aga tegu on õiguslikus mõttes autorita leiutistega. Eelkõige sellepärast, et tehisintellekti ei saa pidada leiutise autoriks, kuivõrd autor peab olema füüsiline isik. Selline tingimus ei kanna üksnes juriidilise isikuga vastandamise eesmärki, vaid ka seadusandja soovi mitte omistada autorsust millelegi, millel pole õigusvõimet. Probleemkoht on aga see, et kehtiva õiguse tõlgendamise teel ei saa pidada tehisintellekti loodud leiutise autoriks ka ühtegi füüsilist isikut. Ei tehisintellekti looja, tehisintellekti omanik ega ka tehisintellekti käitaja ei vasta autori tunnustele. Üksi neist isikutest pole panustanud tehisintellekti loodud leiutise loomisesse piisavalt, et neid tuleks autorina tunnustada. Artikli autor leiab, et patendiõiguse eesmärke arvestades ei tohiks ühelegi füüsilisele isikule tehisintellekti loodud leiutise autorsust omistada. Lisaks ei paista selliste leiutiste patentimiseks olevat möödapääsmatut vajadust – on teisigi stiimuleid, mis innustavad teadlasi jätkuvalt looma leiutusvõimelisi tehisintellekte ning neid ja nende tulemit avalikkusega jagama. Vaid siis, kui peaks olema ilmne, et olemasolevatest stiimulitest ei piisa, tuleks kaaluda selge erandi loomist, mille kohaselt on mõnel füüsilisel isikul võimalik autorsus n-ö omandada ja saada tehisintellekti loodud leiutise autoriks, kuigi ta pole seda konkreetset leiutist ise loonud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse