Menüü

Oskar Angelus (1892–1979) oli hariduselt ajaloolane, töötas mitmel ametikohal Eesti Vabariigi siseministeeriumis 1921–1940 ja oli Saksa okupatsiooni ajal Eesti Omavalitsuse sisedirektor 1941–1944.

Hent Kalmo (sünd. 1979) on õigusteadlane ja Õiguskantsleri Kantselei koosseisuväline nõunik.

Maris Kuurberg (sünd. 1974) on Vabariigi Valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Katre Luhamaa (sünd. 1978) on õigusteaduse doktor ning Tartu Ülikooli Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor.

Marju Luts-Sootak (sünd. 1966) on õigusteaduse doktor ja Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor.

Uno Lõhmus (sünd. 1952) on õigusteaduse doktor, tegutsenud advokaadina ja olnud Riigikohtu esimees, Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu kohtunik.

Gertrude Lübbe-Wolff (sünd. 1953) on õigusteaduse doktor, Bielefeldi ülikooli avaliku õiguse professor ja endine Saksa Liidukonstitutsioonikohtu kohtunik.

Eugen Maddison (1886–1954, alates 1935 Maddisoo) õppis õigusteadust Peterburis 1905–1910, alustas karjääri advokaadi ja kohtuametnikuna Kaukaasias. Alates 1921. a töötas Eestis mitmes juriidilises ametis, sh administratiivasjade peavalitsuse juhataja ja peasekretärina, Riigikogu asjadevalitsuses, siseministri abina, Riigivolikogu peasekretärina. Eesti Politseilehe peatoimetaja 1922–1930.

Rait Maruste (sünd. 1953) on õigusteaduse doktor, endine Riigikohtu esimees ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik.

Priit Pikamäe (sünd. 1973) on õigusteaduse doktor, Euroopa Kohtu kohtujurist ja endine Riigikohtu esimees.

Allan Rosas (sünd. 1948) on õigusteaduse doktor, endine Turu ülikooli ja Åbo Akademi õigusteaduse professor ning endine Euroopa Kohtu kohtunik.

Frederick Schauer (sünd. 1946) on õigusteaduse doktor, professor Virginia ülikoolis, olnud varem professor Harvardis ja Michiganis.

Hesi Siimets-Gross (sünd. 1976) on õigusteaduse doktor, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo ja Rooma õiguse kaasprofessor ning Euroopa Kohtu keelejurist.

Hannes Vallikivi (sünd. 1974) on vandeadvokaat ja advokaadibüroo Walless partner, magister iuris ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse