Menüü

Kokkuvõte

13. september 1957 – 27. juuni 2022

Lahkunud on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna emeriitdotsent Hannes Veinla.

H. Veinla oli aastakümneid Eesti keskkonnaõiguse võrdkuju. Ta pani aluse keskkonnaõiguse õpetamisele ja uurimisele Eestis ning tema eestvedamisel kodifitseeriti Eesti keskkonnaõigus. Inimesena oli ta tagasihoidlik, kuid suurepärane muhe jutuvestja, kes leidis teistega alati ühise keele.

H. Veinla lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1980. aastal. Esialgu spetsialiseerus ta tööõigusele. Aastatel 1985–1992 õpetas ta Eesti Põllumajanduse Akadeemias, praeguses Eesti Maaülikoolis. Aastal 1993 kaitses H. Veinla Tartu Ülikoolis magistritöö teemal „Töösuhete õiguslik reguleerimine põllumajanduses“. Samal aastal avastas ta enda jaoks keskkonnaõiguse, mida sel ajal Eestis eraldiseisva õigusharuna ei tuntud, ja pühendus sellele ainele. Pea kõik Eestis praegu praktiseerivad keskkonnajuristid on olnud tema õpilased ja paljud ka tema juhendatavad. Alates aastast 1994 õpetas H. Veinla Tartu Ülikoolis keskkonnaõigust. Aastal 2004 kaitses ta Tartu Ülikoolis doktoritöö teemal „Ettevaatusprintsiip keskkonnaõiguses“. Aastatel 2005–2020 oli H. Veinla keskkonnaõiguse dotsent.

H. Veinla on sulest on ilmunud arvukalt keskkonnaõiguse teemalisi teadusartikleid ja praktilisi analüüse. Need on olnud olulised suunanäitajad keskkonnaõiguse arendamisel, eriti keskkonnaõiguse põhimõtete ja põhimõistete sõnastamisel. H. Veinla osales aktiivselt ka seadusloomes. Ta oli paljude oluliste keskkonnaalaste seaduseelnõude kaasautor. Tema eriliseks teeneks on keskkonnaõiguse kodifitseerimise eestvedamine, iseäranis keskkonnaseadustiku üldosa seaduse väljatöötamise töörühma juhtimine aastatel 2007–2011.

H. Veinlal oli erakordselt suur roll keskkonnaõiguse populariseerimisel Eestis. Ta oli suurepärane lektor, kes esines sageli väljaspool ülikooli auditooriume. Tal oli anne valida alati sobivad sõnad just selle kuulajaskonna jaoks, kellele ta kõneles, ning ta oskas ka kõige igavama õigusprobleemi huvitavaks rääkida.

H. Veinla osales Avosetta Group’i töös, mis koondab keskkonnaõigusega tegelevaid õppejõude Euroopa Liidus. Tema toel sündis 2007. aastal SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK). KÕK on valitusväline organisatsioon, mille missioon on pakkuda juriidilist ekspertteadmist keskkonnaõiguse normide kujundamisel ja nende rakendamisel, ta seisab keskkonnaalaste avalike huvide ees. Aastatel 2007–2011 oli H. Veinla KÕK nõukogu liige.

Hannes Veinla kõneles sageli kaasahaaravalt uutest radikaalsetest ideedest nagu looduse õigused, kuid ei lasknud neist end ülemäära kaasa kiskuda ja püüdis alati leida parimaid lahendusi inimühiskonna jaoks. Nii võikski ta meile meelde jääda: huvitavate mõtete ja suure südamega humanist ning visionäär.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse