Menüü

Kokkuvõte

Artikli eesmärk on anda ülevaade Saksamaa õigusharidusest. Esmalt annab autor kiire ülevaate süsteemi põhiomadustest. Teises osas selgitatakse veidi ajaloolist tausta. Kolmas osa vaatleb süsteemi institutsioonilist struktuuri ja regulatsiooni. Neljas osa analüüsib õppekava ja esimest riigieksamit. Viies osa selgitab praktilise väljaõppe faasi ja teist riigieksamit. Kuues osa uurib õigusalase karjääri võimalusi, sealhulgas professoriametit. Seitsmes osa hindab õigushariduse reformimise püüdlusi ning kaheksas osa on artikli kokkuvõte.

Artikkel on esmakordselt avaldatud väljaandes „Legal Education in Germany Today“ (Wisconsin International Law Journal 2006 (24) 1, lk 85‒108).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse