Menüü

Kokkuvõte

Mullu 7. juunil avaldasid ühise pöördumise valitsuse ja ülikoolide poole Riigikohtu esimees, õiguskantsler, peaprokurör ning Eesti Advokatuuri, Notarite Koja, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Eesti Akadeemilise Õigusteaduste Seltsi ning Eesti Juristide Liidu juhid. Pöördumise põhjuseks oli mure Eesti õigushariduse ja teaduse praeguse taseme ja tulevikuväljavaadete pärast. Pöördumises tehti valitsusele ning ülikoolidele mitu ettepanekut. Valdavalt käisid need õppe- ja teaduskorralduse kohta ning vajavad laiemat arutelu. Üks ettepanek puudutas aga pöördujate (kohtute, prokuratuuri ja kutsekodade) endi tegevust: „Kehtestada tuleks ühine kutseeksam juriidilist kõrgkvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel (vähemasti kohtunik, advokaat, prokurör ja notar) töötamise eeldusena. Eri kutsevaldkondades jääks võimalus kontrollida lisaks nt isikuomadusi või korraldada suulisi vestlusi (ehk valdkonnaspetsiifilised eksamid).“

Mulluse pöördumise järel on koos käinud mitteametlik töörühm Justiitsministeeriumi, Riigikohtu, prokuratuuri ja õigusvaldkonna kutsekodade esindajaist. Ühiselt on arutatud ühtse juristieksami vajadust ning võimalikke valikuid. Töörühma arutelude alusel koostas ja avaldas Justiitsministeerium tänavu 7. märtsil seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse. Artiklis tehakse „Juridica“ kaudu laiemale õigusteaduslikule avalikkusele kättesaadavaks vahekokkuvõte.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse