Menüü

Kokkuvõte

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus (TOKVS) võeti vastu 13. aprillil 2022 ja see jõustub 1. juulil 2024. Kuigi seaduse jõustumiseni on veel aega, on käesolev aeg igati paslik arutlemaks vastuvõetud seaduse kesksete küsimuste üle.

Asjaolu, et TOKVS parlamendis lõpuks seadusena vastu võeti, on kahtlemata tervitatav. Kohustuslik vastutuskindlustus kaitseb kindlasti senisest paremini patsientide huve, kuid annab kindlustunde ka tervishoiuteenuse osutajatele, et väike eksimus ei saa päädida suure rahalise kaotusega. Eestis on seni olnud asjakohaste kohtuvaidluste arv (s.o patsientide poolt tervishoiuteenuse osutajate vastu esitatud hagide hulk) väike. Kindlasti on selle üheks põhjuseks ka asjaolu, et kahjustatud patsientide jaoks on tervishoiuteenuse osutajate vastutusele võtmine (s.t nende vastutuse eelduste tõendamine) keeruline. Võiks ehk eeldada, et olukorras, kus tervishoiuteenuse osutajatel ei tule hüvitist maksta isiklikest vahenditest, on neil ka suurem valmisolek oma eksimusi tunnistada. Kokkuvõttes on see just patsiendi huvides.

Käesolevas artiklis analüüsitakse küsimusi, mis on iga kindlustuslepingu puhul keskse tähendusega: mis on kindlustusjuhtumiks TOKVS-s ja kes on kindlustatud isikuteks. Lisaks peatutakse lühidalt ka mittevaralise kahju hüvitamise temaatikal.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse