Menüü

Kokkuvõte

Viimasel ajal nii praktikutest juristide kui ka akadeemiliste ringkondade meeli kütnud idee ühtsest juristi- või riigieksamist ei ole Eestis esimest korda kõneks võetud. Sellekohaseid katseid tehti ka Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise järgseil kümnendeil, kui otsesõnu või seda pigem maha vaikides on tahetud Saksamaa eeskuju järgides ka meil kasutusele võtta riiklik juristieksam. Ajaloolase, ka õigusajaloolase mälu ulatub vahetult kogetust kaugemale, sest tema töö on tegeleda ajalooliste dokumentidega. Nii uuris autor 2022. aasta lõpus arhiivis Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas Saksa okupatsiooni ajal 1941‒1944 toimunut. Samal ajal oli järjekordne katse juristide ühtse riigieksami sisseseadmiseks Eestis jõudnud Justiitsministeeriumi eelnõu tasemeni. Pole siis ime, et arhiivis jäi silma ka küsimuse arutamine eesti juristkonnas 1944. aasta suvel. Autor jagab oma leidu tänase juriidilise publikuga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse