Menüü

Kokkuvõte

Rahalise kohustuse täitmise tagasivõitmine erineb kõikidest teistest tagasivõitmistest selle tõttu, et kui muudel juhtudel tunnistatakse tagasivõitmise korras kehtetuks tehing, siis antud juhul jääb tehing kehtima, kuid kehtetuks tunnistatakse raha maksmine kui sooritus. Teiste tagasivõitmise alustega võrreldes on pankrotiseaduse (PankrS) § 113 alusel tagasivõitmine praktikas küllaltki sagedasti esinev ning ühtlasi on selle normi kohaldamisel probleeme rohkem. Nii on küsitavad ka mitmed Riigikohtu seisukohad seoses § 113 alusel toimunud tagasivõitmise tagajärgedega.

Artikli eesmärgiks on selgitada PankrS § 113 kohaldamise põhimõtteid ja otsida vastust tekkinud kohaldamisprobleemidele. Peamisteks uurimisteemadeks on § 113 alusel toimuva tagasivõitmise tingimused, võlausaldajate huvide kahjustamise aeg ja rahalise kohustuse täitmise tagasivõitmise tagajärjed.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse