Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Kohus tegi 24. veebruaril 2022 otsuse asjas Valsts ieņēmumu dienests (C-175/20). Kui esmapilgul on tegu tavapärase kohtuasjaga, siis lähemal süüvimisel ilmneb, et Euroopa Kohtu antud selgitused, tehtud viited ja võetud seisukohad ei ole üksnes maksuõigusespetsiifilised, vaid omavad laiemat tähendust haldusõigussuhetes isikuandmete töötlemisel.

Viidatud kohtuasja valguses on artiklis süvitsi analüüsitud järgmisi isikuandmete kaitsega seotud teemasid: isikuandmete töötlemise eesmärgi piirang (sh seoses küsimusega isikuandmete töötlemise kohta haldusõiguslikel ja süüteomenetluslikel eesmärkidel), isikuandmete kaitse üldmääruse ja õiguskaitseasutuste direktiivi (seda üle võtva isikuandmete kaitse seaduse) kohaldamisala eristamine ning eesmärgi muutuse lubatavus; isikuandmete edastamine ühelt töötlejalt teisele, sh vastastikused õigused, kohustused ja vastutus; nõuded parlamentaarsele volitusnormile, sh massisikuandmete töötlemist silmas pidades.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse